http://www.kardiocentrum.sk http://www.kardiocentrum.sk
 

    menu Hlavná stránka > Kardiológia a Kardiológ    kniha návštev galéria     download download      


Kardiológia oblasť medicíny, ktorá sa  zaoberá srdcom, cievami a ich  chorobami, získanými a vrodenými vadami. Závažnosť srdcovocievnych chorôb, najmä aterosklerózy spočíva v tom, že postihujú stále mladšie vekové skupiny obyvateľstva. Následky a komplikácie tohto ochorenia sú najčastejšími príčinami úmrtia vo vyspelých krajinách.

EKG - elektrokardiografické vyšetrenie: zhotovenie a vyhodnotenie záznamu elektrických prejavov činnosti srdca. Na ich zázname - elektrokardiograme - sa môže prejaviť nedokrvenie srdcového svalu rôzneho stupňa (až po infarkt myokardu, najvážnejší stupeň, pri uzatvorení dôležitej koronárnej tepny), poruchy srdcového rytmu, prevodu srdcových vzruchov a príznaky iných ochorení srdca.

Echokardiografické vyšetrenie: zobrazenie srdca v pohybe pomocou ultrazvuku. Umožňuje vyhodnotiť vzhľad srdca, jeho výkonnosť, vrodené a získané poškodenia. Echokardiografické vyšetrenie dokáže odhaliť mnohé choroby skôr, ako sa prejavia ich iné príznaky.

Ergometrické vyšetrenie:
zhotovenie dlhšieho EKG záznamu počas presne dávkovanej  záťaže na ergometri, najčastejšie bicyklovom. Umožňuje odhalenie chorobných príznakov, ktoré sa prejavujú len pri námahe.

Holterov monitor EKG: nepretržitá registrácia elektrokardiogramu pacienta, počas celého dňa. Používa sa na odhalenie porúch rytmu srdca alebo príznakov jeho nedokrvenia počas dennej aktivity či v spánku.

Holterov monitor artériového tlaku: nepretržitá registrácia krvného tlaku  pacienta, počas celého dňa. Slúži na odhalenie skrytých  výkyvov krvného tlaku, ktoré sa neprejavia počas lekárskeho vyšetrenia.

Last update: 21:14:32 - 17.04.2008