http://www.kardiocentrum.sk http://www.kardiocentrum.sk
 

    menu Hlavná stránka > Program Dobré srdce©    kniha návštev galéria     download download      

Do dôchodku s dobrým srdcom!

Presné a dôveryhodné výsledky a odporúčania v rámci programu Dobré srdce©  sú založené na
získaní a vyhodnotení viacerých údajov. Časť z nich získavame z Vami vyplneného dotazníka.

Srdcové a cievne  ochorenia patria medzi najčastejšie choroby u nás a vo svete.
Aby sme zabránili, alebo obmedzili výskyt týchto ochorení, mali by sme obrátiť svoj pohľad najmä na ich predchádzanie, včasné zisťovanie  a liečenie.

Rizikové faktory sú vlastnosti, s ktorými je spojený výskyt určitej srdcovo cievnej choroby. Podľa nich sa meria pravdepodobnosť vzniku kardiovaskulárnej príhody.

Ich súhrn sa nazýva rizikový profil človeka.

Vyplnením tohto dotazníka nám pomôžete určiť váš rizikový profil. Preto vás prosíme o pravdivé odpovede.

Pri niektorých otázkach si vyberte odpoveď z uvedených možností a pri niektorých otázkach napíšte svoju vlastnú odpoveď.

Za vašu spoluprácu vám ďakujeme.

Zdravotníci  Kardiocentra


 Pohlavie: muž/žena
 Vek:
 Výška:
 Hmotnosť:
 Vzdelanie:
 Zamestnanie:

1.  Vyskytujú, alebo vyskytovali sa u vás v rodine u priamych príbuzných (otec,   matka, súrodenci, starí rodičia, deti) niektoré z uvedených ochorení ?
 ischemická choroba srdca
 infarkt srdca
 vysoký krvný tlak
 vysoký cholesterol
 náhla mozgovo-cievna príhoda
 ochorenie pečene
 ochorenie obličiek
 cukrovka

2.  Trpíte niektorou z uvedených chorôb ?
 ischemická choroba srdca
 vysoký krvný tak
 vysoký cholesterol
 cukrovka
 ochorenie pečene
 ochorenie obličiek

3.  Prekonali ste v minulosti nejaké operácie ?
a) áno (uveďte aké?)
b) nie

4.  Užívate lieky ?
a) áno (uveďte aké?)
b) nie
 

5.  Máte alergiu ?
a) áno (napíšte na čo ?)
b) nie

6.  Máte radi jedlá a nápoje obsahujúce veľa soli? ( napr. údené potraviny,   vysokotučné syry, minerálky, paštéty, sáčkové polievky, curakove čipsy,  slané arašidy...)
a) áno
b) nie

7.  Obľubujete vysokotučné jedlá ? ( napr. bravčové mäso, vysokotučné mliečne výrobky, vyprážané potraviny, čokolády, plnené  napolitánky. koláče...)
a) áno
b) nie

8. Koľko tekutín denne prijímate ? (vyjadrite v litroch, alebo v počtoch pohárov. )


9.     Koľko krát denne sa stravujete?  
a) viac ako 5x denne
b) 5x denne
c) 3x denne
d) menej

10. Požívate denne viac ako 0,6 l piva,alebo 2 dl vína, alebo 3cl 40% koncentrátu?
a) áno
b) nie

11. Pracujete denne:
a) menej ako 8 hodín
b) 8 hodín
c) viac ako 8 hodín

12. Pracujete:
a) fyzicky
b) psychicky
c) fyzicky aj psychicky

13. Máte pocit, že zvládate svoje povinnosti? (v súkromí aj v zamestnaní)
a) áno
b) nie
c) čiastočne

 
14. Fajčíte ?
a)   nefajčím
b) príležitostne
c) do 10 cigariet denne
d) do 20 cigariet denne
e) viac ako 20 cigariet denne

15. Čo očakávate od tohto vyšetrenia? (v skratke uveďte)

Last update: 09:45:35 - 23.01.2007