http://www.kardiocentrum.sk http://www.kardiocentrum.sk
 

    menu Hlavná stránka > Anesteziologický servis    kniha návštev galéria     download download      

Anesteziologický servis
Kardiocentrum, Operatíva, lekárska spoločnosť 

 Poskytuje cteným klientom komplexné služby:

 Portál operačného rizika (POR®)

  • Predoperačná príprava s komplexom požadovaných vyšetrení,  

  • Objektívne odporúčania pre informované rozhodnutie pri voľbe operačného pracoviska (referencie, štandardy, kazuistika)

  • Dotazníky,  funkčné a záťažové testy

  • Tím kvalifikovaných odborníkov: Anesteziológ, Kardiológ, Internista zhodnotí operačné a anesteziologické riziká a celkovú prognózu. Navrhne optimálny formát predoperačnej prípravy.

 

 Mobilná  anesteziologická služba (MAS®)

  • Bezpečnostný servis počas ošetrenia u stomatológa, chirurga, ortopéda, gynekológa (s výnimkou prerušenia tehotenstva). Tlmenie bolesti, monitoring životných funkcií, liečba nežiadúcich reakcií a komplikácií).

  • Odstráni strach, úzkosť, nespavosť pred zákrokom.


Kľúčové slova:
Narkóza u zubára
Ošetrenie v narkóze u stomatológa
Ošetrenie zubov v narkóze
Bezpečnosť pacienta
Celková anestézia / anestéza / narkóza
Ambulantná narkóza bez hospitalizácie
Strach z ošetrenia u zubára
Panický strach

Last update: 00:21:22 - 11.09.2009