http://www.kardiocentrum.sk http://www.kardiocentrum.sk
 

    menu Hlavná stránka > Monitor >> Publikácie v tlači    kniha návštev galéria     download download      

Nové srdce dostalo za 21 let přes 800 Čechů
KARDIOLOGIE (19.5. 2005)
Za 21 let transplantačního programu v Česku dostalo nové srdce 813 lidí. Mohlo by jich být až o třetinu více, kdyby nemocnice dostaly peníze za to, že připraví tělo dárce k transplantaci.

Tuto drahou péči platí nemocnice z paušálu, takže na ní tratí. Informoval o tom přední český kardiochirurg profesor Jan Pirk z Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) v Praze.

"Já si myslím, že by měl vzniknout fond, který by honoroval nemocnice za to, že mají dárce. Jsem přesvědčen, že by počet dárců při dokonalé organizaci a zainteresování mohl stoupnout o 20 až 30 procent," řekl. IKEM v prvním roce programu provedl čtyři transplantace, nejvíce, 67, jich bylo v roce 1997, loni 35 a letos za pět měsíců 15.
MZ SR ruší časť regulovaných cien pri zdravotných výkonoch
TASR 1.5.2006, SME

Bratislava 1. mája (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva SR od 1. mája svojim opatrením ruší reguláciu cien pri zdravotných výkonoch ambulantnej zdravotnej starostlivosti všeobecnej a špecializovanej.

Ďalej ruší reguláciu cien pri výkonoch poskytovaných v stacionároch, pri doprave do a zo zdravotníckeho zariadenia a medzi zdravotníckymi zariadeniami pri výkonoch ústavnej zdravotnej starostlivosti. Rovnako rezort ruší reguláciu cien pri výkonoch poskytovaných v prírodných liečebných kúpeľoch v súlade s koncepciou smerujúcou k postupnej deregulácii cien zdravotných výkonov.

Opatrenie MZ SR, ktoré nadobúda platnosť 1. mája, určuje rozsah regulácie cien v zdravotníctve.

Reguláciu cien formou úradného určenia ceny rezort ponechal pre výkony poskytovateľov lekárskej služby prvej pomoci (LSPP) a poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby (ZZS), a to poistencom SR, ktoré sa hradia z prostriedkov verejného zdravotného poistenia, cudzincom pochádzajúcich zo štátov, s ktorými sú uzatvorené medzištátne dohody, cudzincom, ktorým je SR povinná poskytovať zdravotnú starostlivosť podľa zákona o pobyte cudzincov a zákona o azyle, ak sa tieto úplne alebo čiastočne uhrádzajú z prostriedkov štátneho rozpočtu. Reguláciu cien ponechal aj pre výkony poskytovateľov LSPP a ZZS cudzincom z členských štátov EÚ.

Na základe tohto opatrenia rezort reguluje zdravotné výkony poskytované na tzv. sociálne účely. Dôvodom je účelné vynakladanie financií štátneho rozpočtu a rovnaké zaobchádzanie s verejnými financiami.

Opatrením sa vypúšťa úradné určenie ceny výkonu cirkumcízie (obriezky) vykonanej bez zdravotnej indikácie na žiadosť pacienta, čím sa vytvára priestor na určenie ceny dohodou medzi poskytovateľom a pacientom podľa zákona o cenách.

Zvyšuje sa maximálna cena výkonu interrupcie na žiadosť pacientky z dôvodu zohľadnenia nárastu ekonomicky oprávnených nákladov poskytovateľov.

Ruší sa regulácia cien nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach. Uplatňovanou dereguláciou cien nájomného nebytových priestorov sa plní jeden z bodov programového vyhlásenia vlády SR.

Informáciu TASR poskytlo MZ SR.


___________________________________________
- Z diskusie k članku:Zdravotné odvody: opäť neistota
SME 11.01.06

(Z rozhovoru na Ministerstve zdravotníckych obchodných reťazcov SR)

Výkrik na plebs:
Hovädá, hovädá určené na otročinu, budete platiť.
Reakcia:
My nie sme hovädá. My sme občania.
Výkrik na plebs:
Občania by nás dávno vyšľahali oceľovými lankami po vajciach, a zavreli do basy. Preto trvám na pôvodnom, hovädá budú platiť!!!
Reakcia:
???
A koľko prosíme pekne, ponížene, vaše výpalnícke blahorodie?

Výkrik na plebs:
To sa ešte ukáže. Ešte sa len radíme...
Zaleží od sekery...
Mupy mup!

(c) F15


Trh v zdravotníctve, kde si?

Spokojný pacient, spokojný lekár a bohaté poisťovne. Takto pred dvoma rokmi zadefinoval minister zdravotníctva Rudolf Zajac očakávaný výsledok svojej reformy. Prvý rok praxe ukazuje, že trhu v novom zdravotníctve zatiaľ úplne neverí ani samo ministerstvo.

[4.10.2005, TREND / Zuzana Horníková a Gabriel Beer]

V slovenskom zdravotníctve s ročným obratom blížiacim sa postupne k sto miliardám korún má po reforme fungovať trh. Prostredie, v ktorom poisťovne môžu tvoriť zisk a hľadajú najefektívnejších lekárov a nemocnice.

Tí medzi sebou súťažia v kvalite aj cene, najhorší zaniknú. Štát na to všetko len dohliada a pacient z toho profituje, lebo jeho poisťovňa sa oňho dobre stará.

Od spustenia reformy neubehol ani rok. Príliš krátky čas, aby mohla naplno fungovať, ale dostatočný na to, aby ukázala svoj potenciál. Výsledky sú prinajmenšom rozpačité.

Nemocnice čakajú na nových pánov. Poisťovne hovoria o manažmente kvality a pacienta, no pri rokovaniach s lekármi používajú staré zabehané byrokratické postupy.

Úrad pre dohľad rozbehol činnosť tak, že k prípisom, nariadeniam a opatreniam ministerstva pridal ďalšie, vlastné dokumenty a formuláre. A v prvej vážnejšej skúške – transformácii poisťovní na akciové spoločností – neobstál.

Dovolil, aby Spoločná zdravotná poisťovňa rozbehla boj o klienta výrazne zadlžená. Ani samo ministerstvo zatiaľ neukazuje, že by trhu až tak verilo.

Kvalita sa má presadzovať vládnym nariadením, predaj liekov reguluje viac než predtým. Byrokracia, ktorá je v rezorte jedna z najhorších na Slovensku, sa nezmenila vôbec.

Reguluj a panuj

Trh má prísť do systému, ktorý je v záujme ochrany zdravia pacienta výrazne regulovaný. Štát má kompetencie rozhodovať o podmienkach vstupu do toho biznisu na všetkých úrovniach.
Rozhoduje o celkovom balíku peňazí, ktorý je k dispozícii. Reguluje vzťahy medzi poisťovňami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti aj ceny liekov.

A to veľmi jednoducho. Ministerstvo cez jedno cenové opatrenie napríklad môže ľubovoľne kedykoľvek v roku zmeniť marže lekárňam i distribútorom.

S pacientom ako faktorom, ktorý by mal rozbehnúť konkurenčný boj, reforma veľmi neráta. Verbálne síce áno, cez vyjadrenia a apely ministra zdravotníctva Rudolfa Zajaca.

No keďže systém je platený cez povinné odvody, odpadá finančná motivácia, aby pacient tlačil na efektívnosť. To majú zabezpečiť zdravotné poisťovne. Respektíve všetko bude závisieť od toho, ako sa to podarí dominantnému hráčovi na trhu – štátom vlastnenej Všeobecnej zdravotnej poisťovni.

Tá je zatiaľ najväčšou slabinou reformných plánov rezortu zdravotníctva. Súkromné poisťovne sú príliš malé.

Vzhľadom na to, že ide o verejné a solidárne poistenie, ani nemajú čo ponúkať, aby sa ostro odlíšili od štátnych. Navyše, sama Penta, ktorej patrí Dôvera, Sideria a polovica Apolla, začiatkom roka deklarovala, že nemá záujem o viac než pätinu trhu.

Ak svoje plány nezmení, ale na trh nevstúpi viacero silných hráčov, na dlhý čas budú väčšinou peňazí na trhu disponovať štátne poisťovne. A u nich je motivácia správať sa trhovo a efektívne oveľa slabšia jednoducho preto, lebo sú štátne. A budú najbližších desať rokov, keďže poslanci napriek nevôli ministra zdravotníctva presadili vlani embargo na ich privatizáciu.

Všeobecná zdravotná poisťovňa, hoci už má prívlastok a.s., má za sebou dlhoročnú byrokratickú tradíciu. Navyše je to značne dezintegrovaná organizácia. Svedčia o tom aj skúsenosti lekárov či lekárnikov, ktorých TREND oslovil.

Líšia sa podľa krajov aj osôb, ktoré v mene poisťovne rokujú s poskytovateľmi. Niekde sú veľmi spokojní, inde revízny farmaceut poisťovne terorizuje celý kraj byrokratickými požiadavkami typu, že recepty majú byť zopnuté gumičkou, inak ich nepreplatí.

Nedôvera k trhu

Schopnosti poisťovní zabezpečiť kvalitu a efektívnosť nedôveruje ani ministerstvo zdravotníctva. Aspoň tak sa dá usudzovať z toho, že niektoré prvky trhu sa majú na Slovensku presadzovať zo zákona alebo z vládnej vyhlášky. Prvou poistkou má byť systém manažmentu kvality, ktorý povinne do roku 2007 musia zaviesť všetky ambulancie, nemocnice a lekárne.

Preložené do reči praxe, šanca uspieť na trhu sa ponúka najmä tým, ktoré tieto certifikáty budú predávať. Príležitosť už zacítili viacerí, budovanie systému avizovala napríklad Asociácia súkromných lekárov.

Čo však chýba, je skutočné zdôvodnenie, aký význam to bude mať pre praktického lekára s jednou sestričkou a malou ambulanciou, ktorému v čakárni sedí tridsať ľudí. Teda okrem toho, že formálne splní nariadenú povinnosť, čo ho bude stáť niekoľko desiatok tisíc korún.

Štát sa rozhodol pomôcť aj poisťovniam, aby sa dokázali zorientovať, ktorý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je kvalitný a ktorý nie. Malo by sa tak stať vďaka nariadeniu vlády o indikátoroch kvality, ktoré kabinet schválil už v polovici decembra minulého roka. Slovenská lekárska komora v reakcii na tento dokument vyhlásila, že si nevie predstaviť, ako by mal fungovať v reálnom živote.

Jeho ambíciou je zostaviť zoznam ukazovateľov, ktoré by si poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sledovali, vypĺňali formuláre a posielali ich do zdravotných poisťovní. Tie by aj vďaka nim mali byť schopné zostavovať rebríčky poskytovateľov podľa kvality. A na základe umiestnenia s nimi rokovať o zmluvách.

Problém vládou schválených indikátorov je, že mnohé z nich majú pochybný zmysel a zvláštnu predstavu o kvalite. Jedným z nich by mal byť napríklad čas, ktorý pacient strávi v čakárni alebo pri vyšetrení v ambulancii.

Jednak nie je jasné, kto a ako by to meral, a jednak tento indikátor o ničom nevypovedá. U kvalitného a obľúbeného doktora sa môže čakať dlhšie než už neobľúbeného a nekvalitného. Ani krátke vyšetrenie nie je automaticky lepšie ako to, čo trvá dlhšie.

Detaily, ktoré nepotešia

Okrem systémových problémov sa v praxi objavuje aj viacero detailov. Malých, ale nepríjemných. Obťažujú hlavne lekárov a lekárnikov.

Ministerstvo to zatiaľ neznepokojuje, nič meniť nemieni. TREND to usudzuje na základe toho, ako ministerstvo zdôvodnilo význam niektorých ustanovení zákona, ktoré sa ukazujú ako nepraktické či zbytočné. Celá reakcia sa dá zhrnúť do jednej vety – lebo je to v zákone.

Ministerstvo napríklad nevysvetlilo, prečo majú lekári a lekárnici doplácať na to, že poisťovne majú neporiadok v zozname svojich neplatičov. A že si nevedia ustrážiť, kto chodí s ich kartičkou poistenca.

Stáva sa, že lekárnik vydá liek poistencovi, ktorý sa preukáže navonok platnou kartičkou. Až následne, keď mu ho poisťovňa odmietne preplatiť, zistí, že bola neplatná.

Dostane akurát poučenie, že si mal veci overiť. Tak, že zavolá na register do poisťovne, a keď si bude istý, že zákazník nie je neplatič ani podvodník, liek vydá.

Koľko času potom bude trvať obslúženie jedného pacienta za okienkom lekárne? Navyše, napríklad vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni sa stáva, že na druhej strane telefónnej linky jednoducho nikto nedvíha.

Cit pre možné následky chýba aj zákonnej povinnosti vydať pacientovi liek najneskôr do 24 hodín. Legislatíva pozabudla, že lekárne zvyknú byť otvorené aj cez víkendy, no distribútori mávajú voľno. Čo má teda spraviť lekáreň, ak prijme recept pacienta v sobotu a distribučka rozváža až od pondelka rána?

Ministerstvo nerozmýšľalo ani v momente, keď od budúceho roka prikázalo lekárom písať recepty na nové tlačivá. Kým v súčasnosti ich môžu tlačiť z počítača a informáciu zapisujú do zdravotnej karty, od Nového roka ich budú písať ručne cez kopírovací papier a jednu kópiu skladovať v skrini.

Prečo? Lebo je to podľa ministra pri kontrole prehľadnejšie a hlavne to zabráni falšovaniu receptov. O rozsahu falšovania ministerstvo presné údaje nemá, TRENDU ich neposkytlo.
Poisťovne to pritom ako vážny problém vôbec nehlásia. Nové recepty s hologramom a ochrannými prvkami pritom majú byť oveľa drahšie než tie súčasné.

Neodkladne s faxom

Ďalší príklad. Lekár a lekárnik musia každému jednému občanovi poskytnúť bez zbytočného odkladu neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Iný paragraf v tom istom zákone im prikazuje, aby si v prípade neplatiča poistného, pacienta bez kartičky poistenca alebo pacienta, s ktorého poisťovňou nemajú zmluvu, najprv v danej poisťovni vyžiadali súhlas, že to nevyhnutná starostlivosť naozaj je.

V praxi to potom vyzerá tak, že keď službukonajúcemu lekárovi v nemocnici privezie záchranka o druhej v noci obeť autonehody, mal by najprv odfaxovať do poisťovne formulár so žiadosťou o ošetrenie. To, samozrejme, predpokladá, že doktor si už medzitým zistil, že pacient je neplatič.

A to jedine tak, že zavolá do poisťovne a spýta sa jej. O druhej v noci? Podľa zákona by vlastne mal čakať na odpoveď z poisťovne, že zákrok je naozaj nevyhnutný a teda že lekár pacienta na operačnom stole môže operovať na náklady poisťovne.

Kto im rozumie?

Aj minister zdravotníctva je členom vlády, ktorá schválila program Minerva. V časti o podnikateľskom prostredí sa v ňom píše aj to tom, že úrady by nemali od podnikateľa žiadať tie dokumenty, ktoré už štátna správa alebo samospráva má.

V zdravotníctve platí presný opak. Je to kráľovstvo papierov, v ktorom existuje niekoľko dozorných a povoľovacích úradov, inštitúcií a odborov. O tomto bode sa s ministerstvom zdravotníctva nedá diskutovať vôbec.

Na otázky TRENDU týkajúce sa priveľkej byrokracii v rezorte pri vydávaní licencií a kontrole poskytovateľov odpovedalo: „Na vydanie licencií na výkon samostatnej zdravotníckej praxe a na výkon lekárskej posudkovej činnosti sa požadujú doklady z dôvodu udelenia licencií podľa zákona o poskytovateľoch. Požadované doklady majú preukázať spôsobilosť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Orgány, ktoré môžu kontrolovať poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, sú dôležité z hľadiska dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti tým, že dohliadajú na správne poskytnutie zdravotnej starostlivosti.“

  Lebo zákon to nezakazuje

  Reformné zákony každému majiteľovi lekárne na Slovensku prikázali, aby si najneskôr do konca roka 2006 vybavil od Slovenskej lekárnickej komory novú licenciu a na jej základe do augusta 2007 opäť požiadal o povolenie prevádzkovať lekáreň samosprávny kraj. Inak by ju musel zatvoriť. Lekárne pritom podliehajú niekoľkým kontrolným úradom, v štátnej správe sú preto založené spisy o každej z nich hneď niekoľkokrát.

  Lenže byrokracia v slovenskom zdravotníctve je precízna. Poriadok sa v ňom nerobí upratovaním na úradoch, ale príkazmi pre zdravotníkov, aby si tieto úrady obehali sami. Po novom najskôr treba ísť s hrubým zväzkom dokumentov na Slovenskú lekárnickú komoru. Po získaní licencie treba s ňou a v sprievode ďalšieho hrubého zväzku podať žiadosť na samosprávny kraj. Samozrejme, že dokumenty sa do veľkej miery prekrývajú s tými, ktoré už boli podmienkou udelenia licencie od lekárnickej komory. Malý príklad: pri otváraní lekárne zájde človek na register trestov toľkokrát, že jeho zamestnancov už pozná po mene.

  A to má lekárnik, ktorý sa chce prelicencovať ako fyzická osoba, ešte šťastie. Keby plánoval lekáreň transformovať na spoločnosť s ručením obmedzeným, musel by nanovo absolvovať aj posudky Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, hygieny, musel by získať povolenie na omamné a psychotropné látky aj prekurzory. Z jednej kancelárie do druhej by chodil s rovnako hrubými zväzkami tých istých potvrdení a notársky overených kópií.

  Požiadavku vybaviť si licenciu nanovo vznieslo ministerstvo zdravotníctva aj na ďalších zdravotníkov. Tým dalo o pol roka menej času ako lekárnikom. Licenciu potrebujú všetci lekári, psychológovia či zubári s vlastnou ambulanciou. Takisto tí, ktorí pôsobia v nemocnici, no nie sú jej zamestnancami. Napríklad ak jednorazovo zastupujú. Takisto odborní zástupcovia v právnických firmách a posudkoví lekári. Radoví zamestnanci nemocníc mali byť od tejto povinnosti ušetrení. Slovenská lekárska komora však avizuje, že o licenciu žiadajú i viacerí lekári – zamestnanci, lebo to od nich vyžaduje zamestnávateľ. Výklad zákona je podľa komory nejasný.

  TREND sa ministerstva zdravotníctva pýtal, prečo je celý proces taký komplikovaný. Odpoveď: „Nie je žiadne obmedzujúce ustanovenie v zákonoch, aby poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nepoužil tie isté platné doklady pre rôzne inštitúcie vo forme aj overených fotokópií.“ Inak povedané, byrokracia je tu preto, lebo ju zákon nezakazuje. (viac...)  Studie: homeopatie nefunguje
  www.zdn.cz

Pacientům nejvíce pomáhá zážitek z léčby, tvrdí britští vědci

Homeopatika jsou stejně (ne)účinná jako čistá voda nebo lžička cukru. Klasická medicína by se však měla inspirovat individuálním přístupem homeopatů.

Švýcarsko-anglický tým lékařů vedený Matthiasem Eggerem z univerzity v Bernu podrobil pečlivé analýze více než stovku experimentů testujících účinky klasické medicíny a srovnal je s obdobnými experimenty prověřujícími homeopatické léky.

Závěry zveřejněné v předním lékařském časopisu The Lancet jsou zcela jednoznačné. Homeopatické léky nefungují o nic lépe než tzv. placebo - zcela neúčinná látka, která se podává při testech léků pro kontrolu.

Homeopatii zavedl do praxe na konci 18. století německý lékař Samuel Hahnemann. Jeho léčebné postupy vycházely z předpokladů, že síla účinku roste s naředěním látky.

Zastával také zásadu léčit "podobné podobným". Homeopatické léky jsou proto voleny tak, aby u zdravých lidí vyvolávaly potíže, jež mají u nemocných potlačovat.

Biologové a lékaři poukazují na to, že základní principy homeopatie se neopírají o vědecky prokázaná fakta. Přesto lze v lékařské literatuře najít dlouhou řadu experimentů, jejichž výsledky vyznívají ve prospěch homeopatie. Jak je to možné?

Osobní přístup léčí

Tým doktora Eggera zjistil, že největší efekty léčby - a to jak homeopatické, tak i "klasické" - odhalují nepříliš důkladné experimenty provedené na malém počtu pacientů. Zevrubné studie na velkých počtech pacientů ale dopadají jinak.

V případě klasických léčebných postupů stále prokazují pozitivní efekt a dokazují, že tento způsob léčby"zabírá". U stejně důkladně prověřované homeopatické léčby se pozitivní efekt vytrácí.

"Některým lidem se může po homeopatické léčbě ulevit," připustil Egger v rozhovoru pro BBC. "To je ale výsledek "zážitku" z léčby. Homeopati tráví s pacienty více času a věnují jim větší pozornost. Nemá to nic společného s tím, co obsahují tablety, které pacientům předepíšou."

Redaktoři časopisu Lancet na základě Eggerovy studie vyzývají lékaře, aby "odvážně a čestně přiznali svým pacientům, že homeopatie nepřináší žádný efekt, a aby si zároveň sami připustili, že moderní medicína selhává především tam, když má pacientovi nabídnout individuální přístup a péči".

Britská homeopatická asociace sdružující asi 1000 lékařů se proti výhradám zveřejněným v The Lancet ostře ohradila. "Homeopatie je vystavena podobným útokům už 200 let, ale vychází z nich naopak posílena," tvrdí ředitel Královské londýnské homeopatické nemocnice Peter Fischer.

Lobby ve Světové zdravotnické organizaci

Zdá se, že názory profesora Eggera a redaktorů časopisu Lancet nesdílejí ani představitelé Světové zdravotnické organizace (WHO). Ti v připravované zprávě konstatují, že homeopatie má průkazné účinky, jež nelze vysvětlit jen psychologickým efektem léku. Prohlašují proto homeopatii za rovnocennou s metodami klasické medicíny.

WHO si tím vysloužila ostrou kritiku mnoha předních odborníků. Například Edzard Ernst z Penninsula Medical School vytýká zprávě WHO, že "vychází jen z dat, která nahrávají homeopatii, ale jaksi pozapomíná na studie, které příznivé účinky homeopatie neprokázaly." "Světová zdravotnická organizace by neměla dělat reklamu homeopatii," tvrdí Ernst.

JAROSLAV PETR,

Lidové noviny


Vedci zistili príčinu úmrtia ľudí v spánku
BLESKOVKY 23.08.05

22.08.2005 10:00
LOS ANGELES – Americkí vedci z Kalifornskej univerzity prišli na to, prečo niektorí starší ľudia prestanú v spánku dýchať a zomrú. Podľa štúdie v časopise Nature Neuroscience predpokladajú, že úmrtia spôsobuje masívna strata mozgových buniek v oblasti, ktorá kontroluje dýchanie.

Výskumníci tvrdia, že mnohé takéto prípady u starších ľudí sa mylne diagnostikujú ako zlyhanie srdca. Za dýchanie cicavcov zodpovedá región mozgového kmeňa menom preBötzingerov komplex (preBötC). Vedci v ňom identifikovali malú skupinu buniek, ktoré vydávajú povely.

V rámci štúdie vstrekli potkanom látku, ktorá spôsobila odumretie viac ako polovice týchto buniek. Potom sledovali dýchanie zvierat. Keď potkany prešli do REM fázy spánku (s rýchlym pohybom očí), ich dýchanie sa úplne zastavilo. Po prebratí začali opäť dýchať. Poruchy dýchania sa postupne zhoršovali a objavovali sa aj v iných fázach spánku, dokonca sa vyskytli aj u bdelých zvierat.

V mozgu potkanov je asi 600 takýchto špecializovaných buniek.Človek ich má zrejme niekoľko tisíc, no postupne odumieraju.
Podľa vedúceho výskumu Jacka Feldmana si mozog poradí so stratou asi 60 percent  špecializovaných buniek v preBötzingerovom komplexe. Väčší deficit môže spôsobiť zastavenie dýchania v spánku (apnoe).

"Telo nemá biologický dôvod zachovávať tieto bunky po uplynutí ich životnosti. V starobe sa preto neobnovujú a ich strata zvyšuje náchylnosť na apnoe," konštatoval Feldman.

Najviac ohrození sú starí ľudia s oslabeným srdcom a pľúcami. Rizikovou skupinou sú aj pacienti s rozvinutými štádiami neurodegeneratívnych ochorení (napríklad Parkinsonova choroba). Ich organizmus sa jedného dňa dostane do bodu, v ktorom sa pri zastavení dýchania už nezobudia.


Prieskum: Chronicky chorým stúpli výdavky za lieky o 45 %
SME 03.08.05


BRATISLAVA - Ľudia s chronickými ochoreniami hovoria, že doplatky za lieky im stúpli až o 45 percent, v priemere z vlaňajších 580 korún mesačne na 841 korún dnes. Hovoria to výsledky prieskumu, ktorý urobila firma Inventum.team v máji a v júni na súbore 1119 respondentov.

Riaditeľka výskumnej firmy Eva Pavlíková hovorí, že respondenti sú schopní bez vážnejších problémov uniesť doplatky za lieky na lekársky predpis do 300 korún. "V nižších príjmových skupinách respondenti šetria na strave, neužívajú lieky v predpísanom množstve, ale v menšom, prípadne si ich vôbec nevyberú."

Viac ako 60 percent opýtaných má príjmy od 5- do 10-tisíc korún mesačne. Prieskum podľa Pavlíkovej potvrdil, že na Slovensku pribúda chronicky chorých, ktorí žijú pod hranicou chudoby, a ukázal, že pre 25 percent populácie je zdravotná starostlivosť ekonomicky nedostupná.

Asociácia práv na ochranu pacientov dá výsledky prieskumu poslancom, ministerstvu zdravotníctva a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Jej podpredsedníčka Anna Reháková tvrdí, že negatívny vplyv reformy zdravotníctva na chronicky chorých pacientov sa v porovnaní s minulým rokom ešte prehĺbil. Pacienti podľa nej trpia najmä tým, že na Slovensku sa odohráva niekoľko reforiem naraz.

Polovica všetkých opýtaných povedala, že trpí dvoma a viacerými ochoreniami. "Prepočty dopadu reformy na pacientov pritom počítajú iba s jedným ochorením u každého pacienta," povedala Pavlíková. Najčastejšie spomínané ochorenia sú srdcovocievne choroby a diabetes, prevažne kombinované s inými chorobami. Najvyššie náklady na liečbu uvádzali pacienti so závažnými chorobami, pričom ide väčšinou o starších alebo invalidných občanov. (tasr, sita)

Z prieskumu

 • o 1,7 percenta poklesla frekvencia doplatkov za lieky na predpis, pri ktorých je doplatok od 101 do 300 korún,
 • o 3,2 percenta sa zvýšila frekvencia doplatkov za lieky v sume od 300 do 500 korún,
 • o 7,6 percenta stúpla frekvencia doplatkov za lieky v sume od 500 do 1000 korún,
 • najviac za lieky zaplatili podnikatelia s vyššími príjmami, hneď po nich dôchodcovia.

Diabetikom znížili príspevok

Zdravotnícka reforma priniesla diabetikom podľa predsedníčky Asociácie práv na ochranu pacientov Evy Madajovej zníženie štátneho príspevku na stravu. "Suma sa z 948 korún znížila na 500. Nárok na príspevok majú už len pacienti závislí od injekčného podávania inzulínu. Pritom dietetická strava je dôležitá práve pre pacientov, ktorí nie sú na inzulíne, a je aj finančne náročnejšia." viac:


Koľko krokov k prosperite?
Peter Javurek
SME 04.05.05

V roku 2000 uverejnili Peter Pažitný a Rudolf Zajac "Štyri kroky k prosperite slovenského zdravotníctva". V roku 2005 si povedzme, že napriek tri roky trvajúcej prítomnosti Rudolfa Zajaca na čele rezortu môže o prosperite slovenského zdravotníctva rozprávať iba čerstvo pristanuvší ufón. Problém možno nebol v oných štyroch krokoch, ako skôr v tom, či boli predstavy teoretikov Pažitného - Zajaca z roku 2000 kompatibilné s realitou rezortu i politiky, a najmä v tom, či dotyční svoju zrážku s realitou reflektovali. Keďže toto sa v mnohých viac či menej závažných detailoch nestalo, máme rok pred voľbami "rozbabraný" rezort, s ktorým bude môcť Zajacov nástupca narábať podľa ľubovôle.

Ministerstvo sociálnych vecí včera oznámilo zámer novelizovať zákon o sociálnom poistení. Od októbra 2003, keď bol zákon prijatý, pôjde už o jeho dvanástu novelizáciu. Medzi obľúbené klišé u nás patrí názor, že ak niekto novelizuje vlastný zákon, podáva tým dôkaz o nekvalite svojej práce. Lenže ak zmenu navrhuje preto, lebo, jednoducho, uznal, že jej potrebu ukazuje realita (čo je aj súčasný prípad brutálnych rozdielov medzi "staro-" a "novodôchodcami"), toto klišé nemôže platiť. Nekvalitnou prácou by tu bola práveže nečinnosť v mene neomylnej akademickej teórie.

Dôkaz o tom, že neistota dvanástich krokov v praxi môže byť lepšia než istota štyroch krokov v teórii, podal aj Robert Fico: ten pred časom sám uznal, že i keby stál na čele budúcej vlády, loď penzijného systému, ktorého súčasťou je aj dvanásty raz novelizovaný zákon, už do protismeru neotočí. Ľudovít Kaník, ktorý nám ako politik môže byť asi rovnako sympatický ako Zajac, urobil zásadné rezy čo najskôr po prevzatí rezortu a dnes sa môže venovať ich ladeniu. Rozdiel v opodstatnení jeho noviel oproti Zajacovým návrhom na holograficky ornamentované recepty či na odvodovú diskrimináciu samostatne zárobkovo činných, ktoré nemajú nič spoločné so zmenou systému čiže reformou, je viac než očividný. O úspechu (v našom prípade nevratnosti) reforiem nerozhoduje sebaistota teoretikov a úhľadnosť ich teórie, ale čosi iné. Možno menej efektov, ale viac efektívnosti. viacNové recepty sú vraj zbytočné
SME 03.0505
BRATISLAVA - Od polovice apríla mali lekári predpisovať lieky na nové recepty. Lekári a lekárnici však mali toľko pripomienok, že vydanie vyhlášky sa zatiaľ odsunulo.

Lekári a lekárnici hovoria, že nové recepty sú zbytočné a okrem zdraženia a problémov nič neprinesú. Ministerstvo zdravotníctva navrhuje prepisovacie tlačivá a tí, ktorí nemajú ihličkové tlačiarne, ich budú musieť vypisovať rukou. Lekári dnes vypisujú recepty cez počítač.

Nové recepty by mali byť chránené rovnako ako bankovky. Hovorca ministerstva zdravotníctva Karol Farkašovský povedal, že tlačivá budú mať hologram, ktorý bude čitateľný, podobne ako ochranné prvky na bankovkách. Odborné organizácie tiež navrhli, aby tlačivá obsahovali aj čiarové kódy.

Balík so stovkou receptov, ktoré lekári nakupujú v predajniach ŠEVT, dnes stojí od 21 do 25 korún. Nové recepty budú drahšie a lekárom ich budú predávať zdravotné poisťovne a župy. Hovorkyňa poisťovne Dôvera Zuzana Zúbeková vysvetlila, že k cene receptov sa poisťovňa vyjadrí, až keď bude schválená legislatíva.

Lekári sa však už dozvedeli, že jeden recept bude stáť korunu. Ročne sa na Slovensku predpíše 50 miliónov receptov, z toho na jedného lekára pripadá asi 2600 receptov. Ak bude jedno tlačivo stáť korunu, za rok lekár minie na recepty okolo 2600 korún. Šéf únie špecialistov Andrej Janco povedal, že lekári nebudú mať z čoho vykryť zvýšené náklady za recepty a "pravdepodobne ich prenesú na pacienta". Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že pacienti zmenu tlačív nepocítia a ani sa nepremietnu do poplatkov. viac.
Súdy priznávajú politikom viac, ako stojí zdravie
PRAVDA 06.04.05

BRATISLAVA - Za poškodené zdravie občan dostane menej, ako si vysúdia verejní činitelia od novín za ochranu svojej cti. Ak človek príde o nohu, odškodné je najviac 350-tisíc korún. Pritom politikom, sudcom či iným osobám verejného záujmu súdy v niektorých prípadoch priznali niekoľko miliónov korún za články, ktoré sa mali dotknúť ich dobrého mena.
"Rozhodnutia súdov sú často na hrane ústavy, ktorá zaručuje slobodu prejavu. Zaujímavé je aj to, že vysoké sumy odklepnú sudcovia sudcom," povedal minister spravodlivosti Daniel Lipšic. Napríklad sudcovi Najvyššieho súdu Haraldovi Stiffelovi musí denník Sme zaplatiť tri milióny. Rovnaká suma bola priznaná sudcovi Štefanovi Harabinovi v procese s denníkom Pravda. Rozsudok nie je ešte právoplatný. Päť miliónov korún zasa získal primátor Žiliny Ján Slota v spore s vydavateľom denníka Nový Čas. Hospodárske noviny sú povinné poslať na účet bývalého šéfa SIS Ivana Lexu pol milióna.
Právnik Milan Galanda si myslí, že pokutovanie médií nie je celkom v poriadku. "Právo novinára na kritiku je väčšie, politici žijú z našich daní a ovplyvňujú náš život. Ak bolo poškodené ich dobré meno v dôsledku neoverených či klamlivých údajov, musí stačiť ospravedlnenie a symbolické odškodné. Už 100 000 korún sa mi však zdá veľa," konštatoval Galanda.
Odborník na ústavné právo Ladislav Orosz pripomenul aj zvyklosti európskeho práva. Podľa Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu sú hranice prijateľnej kritiky u verejne činných osôb širšie. "Tie musia strpieť viac ako súkromná osoba. Mám pocit, že naše súdy túto skutočnosť berú do úvahy nedostatočne," dodal Orosz.

PRAVDA 16.03.05
 Poisťovne neplatia za všetkých chorých

BRATISLAVA - Nemocnice dostávajú od poisťovní menej peňazí, ako spotrebujú pri liečbe pacientov. Ak totiž odoperujú viac ľudí a prekročia tým stanovený limit, poisťovňa im to neuhradí.
"Nevieme sa so zdravotnými poisťovňami dohodnúť na tom, aby nemocniciam zaplatili všetky regulárne výkony. Naša nemocnica v Trenčíne urobila v minulom roku výkony za 54 miliónov korún nad limit, ktoré nám nikto nezaplatil," uviedol prezident Asociácie nemocníc Slovenska Pavol Sedláček.
Nitrianska fakultná nemocnica tak stráca štyritisíc korún napríklad na jedného urologického pacienta. "Kým náklady sú 17-tisíc korún, my od poisťovne zaňho dostaneme 13-tisíc korún," povedal riaditeľ zariadenia Viktor Žák. Nevie si predstaviť, ako to bude, keď sa zmenia na akciovú spoločnosť.
Asociácia preto v súčasnosti s poisťovňami rokuje, pripúšťa však, že dohodnúť sa bude ťažké. Poisťovne totiž argumentujú tým, že nemajú dostatok finančných zdrojov a uhradiť môžu len to, na čom im stačia financie. viac:

Zajacovce majú 55 miliónov rokov
SME 24.02.05

Medzinárodný tím bádateľov našiel fosílie, ktoré potvrdzujú, že zajacovité cicavce sa sformovali až na začiatku treťohôr.
Robert Asher z Humboldtovej univerzity (Nemecko) ich so šiestimi kolegami z USA a Mongolska opísal v časopise Science. Pochádzajú z lokality Cagan Kušu v panve Nemegt v južnom Mongolsku. Možno ich priradiť k už známemu druhu pravekého králika Gomphos elkema.
Vedci z neho dosiaľ poznali iba zlomky kostí, ktoré boli navyše podstatne mladšie. Nové nálezy sú oveľa komplexnejšie a možno z nich odvodzovať spoľahlivé závery. Okrem iného také, že skupina Glires, do ktorej patria zajacovce a hlodavce, sa od ostatných placentálnych cicavcov oddelila až tesne pred alebo na rozhraní druhohôr a treťohôr. Teda až pred 70-65 miliónmi rokov, a nie už pred 85 miliónmi rokov, kam ju zaraďovali niektorí vedci. (Zajacovce a hlodavce v bežnom živote považujeme za jednu skupinu, no zajacovce majú na hornej čeľusti dva páry hlodákov, čo sú modifikované rezáky, kým hlodavce iba jeden pár.)... viac:

NO 23.02.05
Poliklinika na Bezručovej od marca zanikne
Známa bratislavská poliklinika na Bezručovej ulici je definitívne určená na odpredaj. O jej zrušení rozhodol minulý týždeň riaditeľ Fakultnej nemocnice Bratislava Valerián Potičný s tým, že štátni lekári sa presťahujú do iných nemocníc.
Desiatka lekárov dostala výpoveď pre nadbytočnosť.
„Činnosť lekárov zostáva zachovaná, len miesto výkonu sa mení. Pacienti, ktorí chodievali na Bezručovu, budú teraz navštevovať pracoviská na Kramároch, Mickiewiczovej a v Ružinove,“ vysvetlil Potičný s tým, že v priebehu marca sa budú musieť presťahovať aj súkromní lekári. Tí sa však obávajú, že zrušenie oddelení RTG, biochémie, hematológie a rehabilitácie im sťaží starostlivosť o pacientov, hoci pôjde o dočasný stav. Na poliklinike pritom pôsobia dve tretiny neštátnych lekárov. Tí síce predpokladali takýto koniec populárneho zdravotníckeho zariadenia v Starom Meste, prekáža im, že vedenie nemocnice im nové skutočnosti oznámilo doslova na poslednú chvíľu. „Najabsurdnejšie je, že až 17. februára o jedenástej predpoludním sme sa oficiálne dozvedeli, že štátni lekári a oddelenia k 28. februáru končia... viac

Strata milovaného človeka môže naozaj zlomiť srdce
SME 18.02
Náhla smrť milovaného človeka môže skutočne zlomiť srdce, zistili lekári z americkej Univerzity Johna Hopkinsa. Ich objav už len vedecky potvrdzuje to, čo dávno vedia všetci básnici, umelci, filozofi i samotné zaľúbené duše.

Vedci publikovali výsledky svojej štúdie krátko pred dňom svätého Valentína a úkaz nazvali "syndrómom zlomeného srdca". Tragická alebo šokujúca udalosť môže podľa nich skutočne otriasť srdcom do takej miery, že vzniknú príznaky klasického srdcového infarktu, ako je silná bolesť v hrudi, abnormálny srdcový rytmus či lapanie po dychu.

Na rozdiel od infarktu je však syndróm zlomeného srdca zvratný. Pacienti sú často hospitalizovaní, no zvyčajne sa zotavia v priebehu niekoľkých dní po krátkom odpočinku na lôžku a dostatočnom príjme tekutín, a ich srdce neutrpí žiadnu trvalú ujmu.

V štúdii zverejnenej v časopise New England Journal of Medicine lekári syndróm nielen pomenovali, ale aj ukázali, ako sa odlišuje od klasického infarktu, a vysvetlili, čo ho spôsobuje.

Po stáročia lekári vedeli, že emocionálne šoky môžu viesť k zlyhaniu srdca, až náhlej smrti. Syndróm zlomeného srdca, technicky označovaný ako stresová kardiomyopatia, je však odlišným javom. Celodenný prílev adrenalínu a ďalších stresových hormónov môže spôsobiť pokles čerpacieho výkonu srdca. Hormóny pravdepodobne spôsobujú stiahnutie drobných srdcových ciev, domnievajú sa vedci, ale pripúšťajú, že príčinou môžu byť aj iné faktory. ... viac


Nečistenie chrupu poškodzuje celé zdravie

PRAVDA 09.02
 Čistenie zubov môže znížiť riziko srdcového infarktu a mozgovej mŕtvice. Tvrdia to vedci z Kolumbijskej univerzity, ktorí zistili, že ľudia s chorými ďasnami častejšie trpia artériosklerózou, teda zúžením tepien. Škodlivé baktérie rozmnožujúce sa v ústach na ďasnách totiž prúdia krvou po celom tele, oslabujú imunitný systém, až napokon poškodzujú tepny ... viac


SME 15.02.05
Zdravotné odvody už musia platiť aj penzisti

BRATISLAVA - Zdravotné odvody už platia aj dôchodcovia, ktorí majú príjem ako živnostníci či zamestnanci, alebo ktorí majú zmluvu na dohodu. Do roku 2005 dôchodcovia z iných príjmov zdravotné odvody neplatili, zmenu priniesol nový zákon o zdravotnom poistení.

Jednota dôchodcov je nespokojná a tvrdí, že platiť je nelogické. V stanovisku píše, že starší ľudia už odpracovali 38 až 42 rokov, počas ktorých platili zdravotné poistenie. "Volajú nám najmä nespokojní živnostníci, ktorí majú malé firmy. Sťažujú sa, že len tak-tak vyjdú," hovorí šéf jednoty Kamil Vajnorský.

Dôchodcovia, ktorí sú zdravotne postihnutí, platia o polovicu menej. Problémy však majú, keď sa chcú prihlásiť v poisťovniach. Zdravotné poisťovne totiž nerešpektujú staré preukazy ZŤP, o zníženej pracovnej schopnosti vyžadujú rozhodnutie Sociálnej poisťovne a rozhodnutie o pridelení invalidného dôchodku...


Štíhli ľudia si častejšie umývajú zuby
SME 11. 2. 2005

Ak si chcete udržať postavu, zabudnite na knihy o správnej výžive či návštevy fitnescentier - možno stačí len častejšie si umývať zuby.

Ako vyplýva z výsledkov japonskej štúdie, vychádzajúcej zo sledovania takmer 14 000 ľudí vo veku v priemere 45 rokov, vo všeobecnosti platí, že osoby, ktoré si udržiavajú štíhlu postavu, si čistia zuby po každom jedle. Muži s nadváhou si niekedy neumývali zuby aj viac ako deň, vyplýva z výskumu, ktorého výsledky zverejnili v časopise Japonskej spoločnosti pre štúdium obezity.


PRAVDA 8.2.2005 
Otáľanie so zmenami najväčšej poisťovne

Tri z dnešnej pätice zdravotných poisťovní už požiadali Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou o povolenie, aby mohli vykonávať verejné zdravotné poistenie. Paradoxne, Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP), ktorá poisťuje približne dve tretiny obyvateľov krajiny, medzi ne nepatrí. Projekt jej transformácie je pritom hotový už od polovice decembra. Podľa zákona by ho malo schváliť ministerstvo zdravotníctva, Rudolf Zajac sa však s tým očividne neponáhľa.


 4.2.2005 – Pravda
Zajacovu reformu chcú meniť už aj zubári

 BRATISLAVA Zmeny v Zajacových zákonoch okrem lekárov a zubných technikov chcú už aj zubári. Svoje požiadavky sa chystajú Rudolfovi Zajacovi a poslancom predložiť na februárovom zasadnutí zdravotníckeho výboru NR SR. Na ňom sa zákonodarcovia s ministrom zdravotníctva majú dohodnúť, ako bude vyzerať ďalšia novelizácia reformy. Zubári kritizujú najmä nedostatočné financovanie stomatologickej starostlivosti a zavedený systém preventívnych prehliadok. "Keby na prehliadku skutočne prišli všetci poistenci, tak sa zrúti celý poistný systém pre nedostatok peňazí. Budeme mať síce prehliadnutých, ale neošetrených poistencov. celý text tu Fajčiarky si skracujú život o 11 rokov
03.02.2005

LONDÝN - Fajčiace ženy si skracujú priemernú dĺžku svojho života o 11 rokov, zatiaľ čo mužom tento zlozvyk uberá zo života tri roky. http://www.bleskovky.skPasívne fajčenie ohrozuje srdce
NO
Polhodina pobytu v zafajčenej miestnosti vedie u nefajčiarov k veľkému poklesu hladiny niektorých antioxidantov, napr. vitamínu C.

  Pasívne vdychovaný dym naviac spôsobuje zmeny v metabolizme cholesterolu, ktoré môžu prispievať k ukladaniu LDL (zlého) cholesterolu v koronárnych cievach. Podľa autora štúdie Dr. Kussi ho z Helsinki University Hospital vo Fínsku je kardiovaskulárny systém veľmi citlivý na chemikálie obsiahnuté v dyme z cigariet. Pasívne fajčenie tak môže znamenať zvyšovanie rizika ochorení srdca, ktoré je hlavnou príčinou infarktu myokardu...


SME
Zajac by chcel nemocnice predat

BRATISLAVA - Minister zdravotnictva Rudolf Zajac lutuje, ze parlament
neumoznil, aby financne skupiny vlastnili nemocnice. Povedal to v diskusnej
relacii v televizii TA3.

Zajac si mysli, ze financne skupiny maju o zdravotnictvo seriozny zaujem a
okrem Penty menoval J&T a Slaviu Capital. Financne skupiny sa v poslednych
mesiacoch zaujimali o prenajom zupnych nemocnic, v tendroch doteraz
neuspeli...


http://www.narodnaobroda.sk/

08. decembra 2004
Poprava figuruje ako diagnoza v Zajacovom zozname chorob
Za popravu by si mal odsudenec doplatit. Hoci to znie absurdne, poprava
figuruje na oficialnom zozname diagnoz vypracovanom ministerstvom
zdravotnictva, ktore sa budu moct spoplatnovat.
Nezvycajnost umocnuje aj fakt, ze trest smrti neumoznuju slovenske zakony
ani pravne normy Europskej unie. ...

SME
Znova o zdravotnictve
Do noveho roku si ludia zvyknu zelat najroznejsie veci, ale temer nikdy
medzi nimi nechyba dobre zdravie. Ti, ktori to myslia uprimne a nehovoria to
len tak, zo zdvorilosti, zvycajne velmi dobre poznaju jeho skutocnu hodnotu
a vedia, aky dolezity je tu funkcny system zdravotnickej starostlivosti....

NO
28. januara 2005
Ludia zneuzivaju pohotovost najma pre nevyhovujuce ordinacne hodiny lekarov
Zneuzivanie lekarskych pohotovosti sa rozhodol rezort zdravotnictva riesit
zvysenim poplatkov z 20 na 60 korun. Mnohi ludia vsak zhodne tvrdia, ze by
nemuseli navstivit pohotovost, pokial by lekari do vacsej miery prisposobili
svoje ordinacne hodiny ich praci....

Cassovia
Rusenie miest i lozok vo fakultnej nemocnici je stale otvorene
Jaroslava GAJDOSOVA

Kosice Prveho januara sa zlucili "stara" a "nova" kosicka fakultna
nemocnica. Zdravotnicke zariadenie posobi pod hlavickou Fakultnej nemocnice
L. Pasteura a ma priblizne 1 700 lozok a 3 700 zamestnancov. Kazdemu je
jasne, ze sa v dohladnom case pocet pracovnikov zredukuje a zdravotnici sa
obavaju aj masivnejsieho rusenia lozok ci hned celych oddeleni. Oslovili sme
riaditela Jaroslava Sajtyho s otazkou, ci uz ma jasno v tom, ake kroky
podnikne na stabilizovanie ekonomickej situacie nemocnice...

www.bleskovky.sk
Rudolf Zajac dnes ustanovil styroch novych riaditelov zdravotnickych
stredisk

Bratislava 31. januara (TASR) - Minister zdravotnictva SR (MZ SR) Rudolf
Zajac dnes slavnostne vymenoval styroch novych riaditelov zdravotnickych
stredisk. Do funkcie riaditelky Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v
Bratislave ustanovil Kamilu Tothovu, na post riaditela Institutu nuklearnej
a molekularnej mediciny v Kosiciach Igora Marina. Mojmira Vrlika urcil do
funkcie riaditela Martinskej fakultnej nemocnice v Martine a Lubomira Vlcaka
do funkcie riaditela Ustavu zdravotnickych informacii a statistiky v
Bratislave. TASR o tom informoval hovorca MZ SR Karol Farkasovsky.

Last update: 10:06:19 - 19.05.2006