http://www.kardiocentrum.sk http://www.kardiocentrum.sk
 

    menu Hlavná stránka > Zákony a predpisy >> Zákony p. Murphyho pre pacientov    kniha návštev galéria     download download      

Názor :
Keď som ležal v Rooseveltovej nemocnici na kardiologickom oddelení, bol som spokojný so všetkým.
Primár oddelenia, lekári a lekárky spolu so sestričkami a ďalšími pracovníkmi oddelenia robili všetko, čo bolo v ich silách.
Mal som k dispozícii všetky dostupné lieky, nemusel som si do nemocnice nič priniesť.
Nič som nemusel doplácať.
Nemusel som čakať pol roka v poradovníku.
Nedal som nijaký úplatok.
Lebo zdravie tam nie je tovarom!

Vladimír Mečiar, Trenčianske Teplice

Zákony p. Murhyho pre pacientov.

Stoekerov zákon:
Nie je dobrým znamením, kde pacient má pocit, že lekár potrebuje jeho útechu.

Syndróm subjektívnych príznakov:
Nech sa sťažujete na čokoľvek, priatelia vám vždy povedia, že práve trpia na to isté.

Gloverova veta:
Kým neprišla vaša posledná chvíľka, ani lekár vás nedokáže zabiť

Thomove banálne konštatovanie:
Cítime sa chorí, pretože sa príliš staráme o svoje zdravie.

Youngov zákon:
Je veľký rozdiel medzi dobrým a zlým lekárom, ale medzi dobrým lekárom a žiadnym je rozdiel nepatrný.

Cumberlandova poznámka:
Lepšie opotrebovať sa než zhrdzavieť.

Kinneyho pravidlo:
Ak hľadáte dobrého doktora, zvoľte si takého, ktorý má slepé črevo a mandle.

Prvé pravidlo Dr. Cohena tykajúce sa klinickej medicíny:
Čo si nevezmeš, to ti neublíži.

Zásada zdravotných poisťovní:
Najnutnejší výkon nie je hradený poisťovňou

Princíp poistných zmlúv:
Najnákladanejšiu časť liečby musíte absolvovať na klinike, ktorá nemá zmluvu s vašou poisťovňou.

Davieho zákon pre pacientov:
Ak sa váš stav začína zlepšovať, zrejme niečo lezie na vášho doktora.

Marinov zákon:
Človek si spravidla uprdne sekundu pred tým, než do vyšetrovne vstúpi lekár.

Zásady čakární:
Čím je luxusnejšie vybavená čakáreň, tým je neschopnejší lekár.
Čím dlhšiu dobu strávite v čakárni, tým menej času na vás bude mať doktor.
Čím sú časopisy v čakárni staršie a nudnejšie, tým dlhšie musíte čakať, až na vás dojde rada.
Čím väčší čas strávite v čakárni, tým je väčšia pravdepodobnosť, že vás pošlú do inej čakárne, aby ste opäť počkali.

Fonorow zákon:
Vedecké zákony v medicíne neplatia.

Zásady zbytočného náhlenia sa:
Keď prídete príliš zavčasu, je vaša návšteva zrušená.
Kde si dáte záležať, aby ste prišli presne včas, musíte čakať.
Kde sa oneskoríte, prídete s krížikom po funuse.

Lyallova zásada pre pacientov:
To, že doktor vie vašu chorobu pomenovať, ešte neznamená, že vie o čo ide.

Matzovo varovanie:
Pozor na lekára, ktorý si nepripustí možnosť komplikácií.

Eddov zákon röntgenológie:
Čím je röntgenový stôl chladnejší, tým väčšiu časť tela si naň musíte položiť.

Cicerovo pravidlo:
Keď chceš žiť dlho, ži pomaly.

Warnerove zásady lekárskych predpisov:
Problémy s otváraním liekoviek, s ochrannými uzávermi, aby ich neotvárali deti, majú len dospeli.
Na posledný deň liečby vám nikdy nezostane dostatočné množstvo liekov.
Lieky, ktoré sa berú súčasné s jedlom majú najodpornejšiu chuť.

Barachovo pravidlo:
Alkoholik je človek, ktorý pije viac ako jeho lekár

Autor (c) Artur Bloch, 2000

Last update: 18:26:41 - 23.01.2007