Kardiológia

Kardiologia a prevencia

Kardiológia je oblasť medicíny, ktorá sa zaoberá srdcom, cievami a ich  chorobami, získanými a vrodenými vadami. Závažnosť srdcovocievnych chorôb, najmä aterosklerózy spočíva v tom, že postihujú stále mladšie vekové skupiny obyvateľstva. Následky a komplikácie tohto ochorenia sú najčastejšími príčinami úmrtia vo vyspelých krajinách.

Elektrokardiografické vyšetrenie (EKG)

Zhotovenie a vyhodnotenie záznamu elektrických prejavov činnosti srdca. Na ich zázname — elektrokardiograme — sa môže prejaviť nedokrvenie srdcového svalu rôzneho stupňa (až po infarkt myokardu, najvážnejší stupeň, pri uzatvorení dôležitej koronárnej tepny), poruchy srdcového rytmu, prevodu srdcových vzruchov a príznaky iných ochorení srdca.

Echokardiografické vyšetrenie

Zobrazenie srdca v pohybe pomocou ultrazvuku. Umožňuje vyhodnotiť vzhľad srdca, jeho výkonnosť, vrodené a získané poškodenia. Echokardiografické vyšetrenie dokáže odhaliť mnohé choroby skôr, ako sa prejaviaich iné príznaky.

Ergometrické vyšetrenie

Zhotovenie dlhšieho EKG záznamu počas presne dávkovanej  záťaže na ergometri, najčastejšie bicyklovom. Umožňuje odhalenie chorobných príznakov, ktoré sa prejavujú len pri námahe.

Holterov monitor EKG

Nepretržitá registrácia elektrokardiogramu pacienta, počas celého dňa. Používa sa na odhalenie porúch rytmu srdca alebo príznakov jeho nedokrvenia počas dennej aktivity či v spánku.

Holterov monitor artériového tlaku

Nepretržitá registrácia krvného tlaku  pacienta, počas celého dňa. Slúži na odhalenie skrytých  výkyvov krvného tlaku, ktoré sa neprejavia počas lekárskeho vyšetrenia.

Klub kardio plus©

Klub Kardio plus© združuje občanov a zdravotníkov na základe ich spoločného záujmu o zdravie srdca. Deje sa to  prostredníctvom rozmanitých vzdelávacích a záujmových aktivít ako aj špecializovanej zdravotnej starostlivosti.

Zoznam výkonov Kardiocentra

Na základe Opatrenia MZ SR č. 07045 - 7/2004 – OAP z 15. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MZ SR č. 07045/2003 – OAP z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov.

Pdf na stiahnutie

Kontakty

Adresa
Kardiocentrum
Operatívna Lekárska spoločnosť
A. Kmeťa 42
03601 Martin

Telefón
Pracovné dni: 7:30 - 15:30
+421 907 772 387

Email
kardio@kardiocentrum.sk